Uitbreiding Den Heijer

Schetsontwerp voor de uitbreiding van de verhuurbare vloeroppervlakte van een bestaand gebouw binnen de grenzen van het vigerende bestemmingsplan.