Ingangsdatum: 25 mei 2018.

DAVL Studio ("ons", "wij" of "onze") beheert de website: https://davlstudio.com (de "Dienst").

Op deze pagina vindt u informatie over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze service en de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot die gegevens. Dit privacybeleid voor internationale spraakcriminaliteit wordt ondersteund door PrivacyPolicies.com.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Verzamelen en gebruiken van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om u onze service te bieden en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de website wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentifiers en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anoniem uniek identificatienummer kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Traceringstechnologieën die ook worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze website niet kunt gebruiken.

Gebruik van gegevens

DAVL Studio gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de Dienst te verlenen en te handhaven
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest dit te doen
 • Klantenzorg en -ondersteuning bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verstrekken zodat wij de Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van de Service te controleren
 • Opsporen, voorkomen en aanpakken van technische problemen

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, met inbegrip van Persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsinstantie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Indien u buiten Nederland bent gevestigd en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, in Nederland verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

DAVL Studio zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

DAVL Studio kan uw Persoonlijke Gegevens vrijgeven in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • De rechten of eigendommen van internationale spraakcriminaliteit beschermen en verdedigen
 • Mogelijke wanpraktijken in verband met de Service voorkomen of onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van Gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of de methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst hebben om onze Service te faciliteren ("Service Providers"), om de Service namens ons te leveren, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Koppelingen naar andere sites

Onze Service kan koppelingen bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten stelligste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy voor kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u via een kennisgeving op onze website op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt en de "effectieve datum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen. Veranderingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer deze op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.