Den Heijer

Het uitgangspunt van deze opdracht is de verhuurbaarheid van de 1e verdieping van het gebouw van W.G. Den Heijer & Zn BV aan de Scheveningse haven te verbeteren.

Op deze vraag reageert DAVL Studio met het voorstel om de visie te verbreden gebruikmakend van de kwaliteiten van de locatie en niet uitsluitend de beperkingen van het bestaande gebouw.

Een uitbreiding in de vorm van een extra bouwlaag zorgt voor een vergroting van de verhuurbare oppervlakte en tevens voor de verbetering van de kwaliteit, uitstraling en comfort, oftewel, de verhuurbaarheid van het geheel.

Middels dit schetsontwerp geeft DAVL Studio inzicht in wat de mogelijkheden zijn bij een dergelijke aanpak en welk ambitieniveau nagestreefd kan worden met het bestaande gebouw.