Maquette van het Coolhouse

DAVL Studio ontwerpt graag met ruimtelijke modellen om zo een helder en duidelijk beeld te krijgen hoe het ontwerp zich verhoudt tot de omgeving en de menselijke schaal.