Kiosk Zuiderparklaan opgeleverd

In Januari 2018 is de prachtige kiosk aan de Zuiderparklaan opgeleverd. Door de intensieve samenwerking met de opdrachtgever wordt de kiosk optimaal benut en draagt deze bij aan de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte.