Vuurtorenweg

Lighthouse Residences

Dit was het voorstel van Residentie Vastgoed Ontwikkeling B.V. voor de beoogde ontwikkeling van 12 woningen met bijgebouwen aan de Vuurtorenweg 35-37 in Scheveningen. De inzending heeft de prijsvraag niet gewonnen, maar we zijn er wel heel erg trots op.

De ontwikkeling resulteerde in eigentijdse, karakteristieke woningen met een knipoog naar de cultuurhistorische waarde van Scheveningen. Dit plan zou de ontwikkeling van een bijzonder woon- en verblijfsgebied zijn en een kwalitatieve impuls geven aan de ruimtelijke identiteit en het bebouwingsbeeld van het zeefront.

Bij deze ontwikkeling stond, naast de te realiseren woningen, de herontwikkeling van de nabije omgeving hoog in het vaandel. In de bestaande situatie was er sprake van een massief, afstandelijk gebouw in een verharde omgeving. Daarnast is met de bouw van het rijkskantoor de open ruimte bij de dienstwoning voor een belangrijk deel verdwenen.

Met dit plan werd een ‘Vuurtorenplein’ gecreëerd. Hiermee werd de afstand van het te realiseren woonblok tot het Vuurtorenensemble ruim 16 meter. De omliggende duinen zouden worden doorgetrokken tot aan het Vuurtorenplein. Aan de voorzijde van de woningen kijkt men uit op de terp waarop de Lighthouse Residences gesitueerd zouden worden. Op die manier zou het duinkarakter versterkt worden en meer ruimtelijke samenhang in de boulevard worden gecreëerd.

De te realiseren woningen verhouden zich goed tot de omgeving waarin uiteenlopende, eigentijdse architectuurstijlen te vinden zijn. Het vergrijsde hout aan de gevels en de koperachtige contour van de woningen sluiten aan bij het beeldkwaliteitsplan. Daarin is een kleurenpalet gedefinieerd op basis van diverse kleuren van de bestaande bebouwing.

Naast het vergrijsde hout en koperachtig materiaal, bestaan de woningen voornamelijk uit grote glazen puien, waardoor de woningen zeer licht ervaren. Deze glaze puien bestaan uit zelfreinigend driedubbel gelaagd glas en aluminium kozijnen. Deze combinatie is ideaal voor een onderhoudsarme gevel die tegelijkertijd een goed binnenklimaat en hoog wooncomfort waarborgt.

De woningen zijn voorzien van meerdere terrassen op verschillende woonlagen. Daarom zijn de puien ter plaatse van de terrassen volledig te openen. Zo wordt de positie aan zee optimaal benut. De woningen bestaan uit vijf bouwlagen en zijn voorzien van een centraal stijgpunt.

Iedere woning heeft een bijgebouw  van twee bouwlagen—een garage en studio. De bijgebouwen worden afgewerkt met vergrijsd hout. Daarmee zijn ze in harmonie met de woningen en hebben ze geen negatieve effecten op de woonkwaliteit van de bestaande bebouwing aan de Vissershavenstraat.

De daken van de bijgebouwen zijn voorzien van zowel sedum als zonnepanelen. Door deze combinatie van duurzame voorzieningen kan zowel een hoger rendement als een langere levensduur behaald worden. De zonnepanelen functioneren optimaal omdat de temperatuur op het dak laag blijft. Door het groen dak wordt bovendien een te snelle afwenteling van regenwater op het riool voorkomen, omdat met sedum het water langer wordt vastgehouden.