In 2011 lanceerden we een rendabele oplossing voor de herbestemming van de Santa Teresiakerk in de Apeldoornselaan die al ruim 5 jaar leegstaat.

De in 1935 gebouwde H. Teresiakerk is een kerkgebouw van het type centraalbouw waar het schip en het transept even lang zijn. Op de locatie van de huidige kerk stond een kleine houten kerk.

Bijzonder is dat de nieuwe kerk aanvankelijk over deze kleine kerk heen werd gebouwd.

De kerkdiensten konden zodoende tijdens de bouw gewoon doorgaan. Pas toen men aan het interieur toe was, werd de oude kerk afgebroken.

Door het sterk afnemende aantal kerkgangers door ontkerkelijking en vergrijzing komen steeds meer kerken in Nederland leeg te staan. Dit was al 4 jaar het geval bij de H. Teresiakerk.

De herprogrammering van kerkgebouwen is een complexe maar soms ook onmogelijke taak. Een passend programma (in type en omvang) voor een dergelijk gebouw is vaak moeilijk te vinden en tegelijkertijd is de realisatie en de explotatie daarvan al gauw financieel onaantrek- kelijk of simpelweg onhaalbaar.

Onze benadering is de introductie van een bewezen financiële drager voor zowel de verbouwing als voor de hoge onderhoudskosten van het gebouw. Wonen kan een drager zijn maar binnen de contouren van de kerk is dat niet toereikend. Andere programma's kunnen in de context van de Teresiakerk de nodige investeringen niet verantwoorden. Het is hier waar onze creativiteit te pas komt.

Het gebouw blijft grotendeels intact. Het dak boven het kruispunt verdwijnt en de kerk krijgt op deze plek een nieuwe kerktoren met een woonprogramma voor 32 appartementen. Hierdoor wordt het bestaande gebouw verdeeld in 4 afzonderlijke beuken die centraal ontsloten zijn vanuit een levendig middenplein in de vorm van een open atrium onder de woontoren. De scheidingen tussen plein en beuken zijn transparant zodat de oorspronkelijke ruimtelijke werking zoveel mogelijk behouden blijft. Het schip wordt betrokken bij het plein en is tevens de centrale ontsluiting voor de appartementen.

De rechter zijbeuk, waar het kleine zijaltaar zich bevindt, zou voor de functie van kapel (ruimte voor bezinning) geschikt gemaakt kunnen worden. De linker zijbeuk en het hoofdaltaar worden met een nog nader te bepalen maatschappelijke functie ingevuld. Op deze manier be- houdt de kerk haar functie als ontmoetingsplek en centrum van de gemeenschap.