SPOORBRUG S50

Spoorbrug S50, Amsterdam

Een mooi initiatief op de Spoorbrug S50 over de Nieuwe Vaart. De Spoorbrug S50, is in de jaren dertig van de vorige eeuw over de Nieuwe Vaart aangelegd, als onderdeel van een woud van spoorlijnen en rangeerterreinen in het toemalige havengebied. Het is één van de weinige overblijfselen van het industriële verleden in de Czaar Peterbuurt.

DAVL Studio is ervan overtuigd dat deze brug niet gesloopt mag worden en vind dat dit soort objecten karakter geven aan een stad die onderhevig is aan verandering. Deze plek heeft zoveel potentie dat deze niet verloren mag gaan. Een haalbaar plan is de opzet. Een trein als horeca op de brug is de gedachten. We stellen voor om de brug weer te voorzien van een trein, een restauratiewagon welteverstaan. Een uniek restaurant/bar met beleving en een fantastisch wijds uitzicht.

Een nieuwe manier van horeca.

De wagon is de ‘Mitropa’ van de Deutsche Bundesbahn uit de jaren tachtig. Deze treinwagon is volledig gerestaureerd en tijdens de verbouwing is rekening gehouden met de regelgeving van de brandweer en de milieudienst, en voldoet aan de huidige eisen. De treinwagon biedt capaciteit aan maarliefst 42 personen. Tevens is de wagon voorzien van een keuken, bar met tapsysteem, toiletten en een airco. Door middel van een onderhoudscontract, zal de uitbater bijdragen aan het onderhoud van de brug. Door overige kosten laag te houden is dat een reële optie.

Voor de trein is er ruimte voor een intiem terras van ca. 65m2 op de brug en zal goed aansluiten op de openbare ruimte, waar voorzieningen getroffen zullen worden voor fietsen en veiligheid. Tevens sluit de herontwikkeling van de brug/trein aan op de plannen op de Eilanden Boulevard en trekt de aandacht van de bezoekers naar het water.

Door de treinwagon een eigen uiterlijk en karakter te geven, zal deze een ‘eyecatcher’ worden in de omgeving. Herontwikkeling van de oude spoorbrug moet een creatieve impuls geven aan de buurt. Het is een bijzonder object dat heel ‘eigen’ is aan deze plek en de Nieuwe Vaart. Het idee van de trein moet een blijk van waardering uitstralen voor dergelijke objecten in het stadsbeeld.

Wij denken dat de Spoorbrug S50, met zijn nieuwe bestemming een positieve bijdrage kan leveren en past in deze buurt.