Kiosk Paul Krugerplein

Het Paul Krugerplein ligt centraal in het winkelgebied Paul Krugerlaan Transvaal.

De initiatiefnemer voor de kiosk op het Paul Krugerplein is de heer S. Prahladsingh, voorzitter van de BIZ aan de Paul Krugerlaan. Deze welwillende ondernemer zet zich al meerdere jaren in voor een beter ondernemersklimaat op de Paul Krugerlaan en een leefbaarder Transvaal.

De kiosk zal een horeca functie krijgen in de vorm van een ‘lunchroom’. Deze locatie is hiervoor uitermate geschikt vanwege de bezoekers van de Paul Krugerlaan en de Haagse Markt. Op dit moment ontbreekt in dit commerciële gebied een dergelijke functie. Deze kiosk kan werkgelegenheid bieden aan twee tot drie medewerkers.

Het doel van deze kiosk is om mensen met elkaar in verbinding te brengen en daarmee de sociale controle te vergroten.

DAVL studio is ervan overtuigd dat deze kiosk ruimtelijk-programmatisch gezien op het plein past. Het zorgt voor reuring en ontmoeting, en draagt bij aan de verblijfskwaliteit van het Paul Krugerplein.

De kiosk is zorgvuldig gesitueerd waardoor er gebruik gemaakt wordt van de openheid van het plein, die wij als een kwaliteit zien. De afstand tot de ORAC’s is bewust groot gehouden zodat er geen directe ‘achterkant’ ontstaat. Er is voldoende ruimte gelaten tussen de kiosk en de bestaande bankjes.

Het uitgangspunt zal een alzijdige kiosk zijn met een paviljoenachtige uitstraling, waarbij mooie natuurlijke materialen, zoals iroko, zink en hardsteen worden toegepast. Wij zien de kiosk als een soort ‘maatpak’ voor de omgeving en de gebruiker en wordt hierdoor een interessant en hoogwaardig onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte.

De kiosk opent zich naar het plein en richt zich op het winkelend publiek van de Paul Krugerlaan en de bezoekers van de Haagse Markt, waardoor de kiosk een zuigende werking zal generen en zorgen voor reuring en ontmoeting en kan bijdragen aan de verblijfskwaliteit van het Paul Krugerplein.

De meer gesloten houten façade vouwt zich om de kiosk en zal worden vervaardigd in vertical latten, waardoor de gevel een structuur krijgt. De ‘hoeken; worden afgerond, waardoor deze opgaan in de omgeving. Het zinken dak met luifel zorgt voor een dynamisch geheel waarin alle benodigde installaties worden geïntegreerd.

Het interieur van de kiosk wordt volledig afgestemd op de wensen van de eigenaar en krijgt daarmee een unieke eigen identiteit. De nauwe samenwerking tussen gemeente, eigenaar, aannemer en architect zorgen hierbij voor een duurzaam geïntegreerd plan.