Cultehuur

Cultureelcentrum “Cultehuur” in de Lekhaven van Rotterdam

Uit onderzoek door Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur julie 2006 is gebleken de omvangrijke en gevarieerde Rotterdamse Pop-Cultuur sector in volle beweging is. Bij dit onderzoek staat een vraag centraal: “Hoe kunnen we deze actuele dynamiek omzetten in een winst voor deze sector. ” Hierbij is het zinvol om vast te stellen dat de popmuzieksector een culturele sector is.

Definitie popmuziek: pop/rock/hiphop/dance/urban/m-jazz/brass/crossover en wereldmuziek. Muzikale beleving en ontmoeting staan hierbij centraal. Het OBR ziet muziek als een speerpunt van de creatieve economie. Voor beginnende musici bestaat weinig kwalitatieve ruimtes. Doordat podia geen financiele risico’s durven te nemen is er geen ruimte voor het “experiment”. Organisaties moeten volle zalen trekken om uit de kosten te komen. Feestzalen zijn erg in trek bij het allochtone uitgaanscircuit met een cultureel actieve programmering. Deze vindt meestal plaats in de periferie van de stad. De instandhouding en ontplooing van de culturrele identiteit speelt daarbij een belangrijke rol. De muziek verdient EXPOSURE! en Rotterdammers mogen weten welke musicale activiteit haar stad herbergt. 

Door verbingen te leggen tussen muzikale activiteiten in kleinere feestzalen en erkende podia kan Rotterdam muzikale ontwikkelingen mogelijk maken, die niet alleen op lokale en nationale , maar ook op internationale schaal belangwekkend zijn.  Het SKVR heeft het HipHopHuis opgericht als opleidingscentrum, gericht op verschilllende elementen in de HipHop. (breakdance/streetdance/mc/rap/ dj/scratching) Het biedt hiermee plaats aan een actieve en betekenisvolle culturele en muzikale beweging in Rotterdam. Muziekmakeres zijn in vele gevallen zelfstandige ondernemers en komen en blijven in een stad, als deze stad hen faciliteerd en ontmoetingsmogelijkheden biedt. Behoefte aan podia, dit om andere te zien en kwalitatieve oefenruimtes. Men moet als artistieke ondernemer het gevoel hebben dat men kan groeien in zijn stad! Het moet daarbij ook meedragen voor het imago van de stad. 

Geen één-dimenstionale focus op een project, maar fundamentele versterkingen van actuele ontwikkelingen in de gehele popsector. Voor internationale artiesten is het Vierhavengebied als locatie aangewezen.