Visie op de herontwikkeling van een waterberging in de Binckhorst Den Haag.