Theresiatoren opnieuw actueel

De buurtbewoners van de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek zijn in actie tegen de sloop van de Theresiakerk. Ons project uit 2011 wordt door omwonenden gepresenteerd aan de gemeenteraad als een serieus alternatief om de sloop van de kerk tegen te gaan. DAVL Studio is in samenwerking met ontwikkelaar en belegger Citystone uit Amsterdam bezig met de onderbouwing van het plan.